Medioeurope
De ultieme beveiliging voor AVM in bibliotheken
securitybox
  Home
  Laatste Nieuws
  Security Box
  Service Mogelijkheden
  Andere materialen
  Integratie met anti-diefstalsystemen
  Bestelling / offerteaanvraag
  Wie zijn wij?
  Contact
Een kleine handleiding

Het openen van de Security Box: Eerste stap
Het hangslotje aan de zijkant duidt aan dat de doos vergrendeld is.

Het openen van de Security Box: De tweede stap
Hou de box met de cover naar u gericht.

Het openen van de Security Box: De derde stap
Schuif de box door de ontgrendelaar zoals aangegeven op de gele sticker. Cover naar u en in de richting van de rode pijl. Dit zonder op de doos te drukken en of te trekken. Wanneer de box halverwege door de ontgrendelaar gegleden is, hoort en voelt men een duidelijke "klik".

Het openen van de Security Box: De laatste stap
Na de glijdende beweging staat het hangslotje op "GROEN" en kunt u de doos openen. Ingeval een Security box bij het eerste verzoek niet zou openen of sluiten, kunt u deze, door kort en traag over en weer te bewegen in de ontgrendelaar, terug "los" krijgen. U hoort en voelt deze "klikken". Van zodra deze box terug "los" is, kan de normale ontgrendeling gebeuren.
Het sluiten van de Security Box

Het sluten van de Security Box: Eerste stap
Het GROENE hangslotje aan de zijkant duidt aan dat de doos open is.

Het sluiten van de Security Box: De tweede stap
Hou de box met de cover naar u gericht.

Het sluiten van de Security Box: De derde stap
Schuif de box door de ontgrendelaar in de tegenovergestelde richting dan aangegeven op de gele sticker. Cover naar u en in tegengestelde richting van de rode pijl. Dit zonder op de doos te drukken en of te trekken. Wanneer de box halverwege door de ontgrendelaar gegleden is, hoort en voelt men een duidelijke "klik".

Het sluiten van de Security Box: De laatste stap
Na de glijdende beweging staat het hangslotje op "ROOD" en kunt u de gesloten doos terug in de publieksruimte plaatsen.
Copyright Medio SPRL
free web stats